Alba Security 2000

Alba Security 2000

Társaságunk rövid bemutatása

Az Alba Security 2000 Kft. 1998 februárjában, olyan személyek alakították, akik a ’90-es évek elejétõl kezdõdõen õrzés-védelemmel foglalkoztak.
Valljuk azon szolgáltatási elveket, melyek kell, hogy jellemezzék a tisztességes vagyonvédelmi szolgáltatót:

 • Törvényesség
 • A megbízó igényeinek érvényesülése a szolgáltatásban
 • Ellenõrzött munkatársak
 • Rendszeres, kötelezõ továbbképzés
 • A munkatársak anyagi érdekeltségének figyelembevétele

Tevékenységünket a magas szakmai felkészültség, igényesség, a megbízhatóság és precizitás jellemzi.

Vállalkozásunknak jelenleg két tulajdonosa van, gazdálkodásunk alapjai stabilak.
Rendelkezünk a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel, a rendõrséggel jó a kapcsolatunk.

Olyan szakértõkkel vettük körül magunkat, akik tevékenységükkel biztosítják a szakmai érvényesülést a mindennapos õrzési gyakorlatban.

Célul tûztük ki magunk elé, hogy stabil megbízói kört alakítsunk ki, munkavállalásunkat ne a mennyiségi szemlélet, azaz a minél több munka fölvállalása jellemezze, hanem a színvonalas szolgáltatás, az ehhez arányos fejlõdés.

Tevékenységi köreink

A következõ részfeladatok ellátásával foglalkozunk:

 • Telephelyek és objektumok õrzése
 • Területi és portaszolgálat
 • Kutyás és fegyveres õrzés
 • Rendezvénybiztosítás

Az Alba Security 2000. Kft. valamennyi munkatársa csak – mindenre kiterjedõ – életmódvizsgálat után kezdheti meg tevékenységét.

Biztonsági õreink kiválasztását magas felvételi követelmények szerint végezzük.
A felvételi során eredményes intelligencia, pszichológiai, szakmai, fizikai teszten kell megfelelniük. A képzés során magas szintû szakmai ismereteket sajátítanak el.

A formaruha esetében is alkalmazkodunk a Megbízó elvárásaihoz, igény esetén, a ruházaton rendszeresítjük emblémáját, kitûzõjét.

A társaság munkatársait rendszeresen ismétlõ oktatásban részesítjük a munkakör ellátásához szükséges ismeretek szinten tartása, elmélyítése és az újabb követelményeknek való megfelelés érdekében.

Cégünk a tevékenysége során kialakított részletes szabályait – a Megbízóval egyeztetve – közösen kiadott Őrszolgálati Utasítás-ban rögzíti.

Biztosítási rendszer

Az Alba Security 2000 Kft. tevékenységéért erkölcsi és anyagi felelõsséget vállal, és a következõ biztosításokkal rendelkezik:

 • Általános felelõsségbiztosítás, a szerzõdésen kívül okozott károkra, értéke 100 M forint (Uniqa Biztosító)
 • Szolgáltatás felelõsségbiztosítás, értéke 100 M forint. Szolgáltatásainak minden esetben ügyfeleinkkel egyeztetve a biztonság, a kockázat és a közös érdek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Komplex objektumvédelem

Vállaljuk az ország bármely területén levõ telephelyek, épületek vagy más objektumok õrzését szakszerûen kiképzett vagyonõrökkel. Dolgozóink formaruhában, igénytõl függõen fegyverrel vagy kiképzett kutyával látják el szolgálatukat.

Vállaljuk áruházak, irodaházak üzletek, kereskedelmi egységek komplex biztonsági feladatainak ellátását is.

Biztosítunk:

 • Vagyonõröket
 • Üzleti lopásokat megakadályozó elfogó-figyelõ szolgálatot
 • Áruforgalmi ellenõrt, recepciós szolgálatot
 • Portaszolgálati õrt stb.
 • Speciális esetben idegen nyelvet beszélõ biztonsági alkalmazottakkal látjuk el a feladatokat.

Munkatársaink szolgálatukat az objektumok területén a hatályos jogszabályok, valamint az 1998. évi IV. Törvényben foglaltak alapján látják el, továbbá az illetékes rendõrkapitányságon regisztráltak, hatósági engedéllyel rendelkeznek.

Társaságunk a komplex mûködtetés keretében igény szerint megoldja az Ön vállalkozásánál jelentkezõ napi takarítási és idõszakos nagytakarítási feladatokat is.

Rendelkezünk az ISO 9001-es minõsítéssel,
amelynek elõírásai és azok betartásának folyamatos ellenõrzése biztosítják, hogy a legkényesebb igényeknek is megfelelõ szolgáltatást nyújtsuk.

Az Alba Security 2000 Kft. jelenleg Budapesten és 15 magyarországi nagyvárosban, városban szolgáltat ügyfelei megelégedésére.

Ugrás a lap tetejére!